Integritetspolicy

Från och med den 25.e maj 2018 träder i kraft den nya lagen om personuppgiftshantering GDPR - General Data Protection Regulation för alla EU-medlemsländer. Denna lag ersätter den tidigare PUL-lagen, och i korthet kommer den att öka skyddet för hur individens personuppgifter hanteras och lagras hos exempelvis företag.

Vi kompletterar därför vår tidigare Integritetspolicy för att kunna möta de nya kraven. 

Personuppgiftsansvar

 

Det är PM Eventradios plikt att skydda din identitet när du använder vår webbplats eller tjänster. Denna Integritetspolicy är avsedd att informera dig om vilken information vi samlar in om dig och hur vi hanterar denna information. All personlig information (definieras som all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person som sådana uppgifter avser) som vi samlar in och behåller kommer att omfattas av reglerna i den version av Integritetspolicy som gäller vid tidpunkten för denna insamling.

 

Om hantering och utlämnande av information

 

PM Eventradio varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför vårt företag. PM Eventradio kan ge dina uppgifter vidare till våra leverantörer med anledning av begäran från dig att anskaffa produkt, service eller speciell information i samband med en beställning via denna webbplats och vår e-post.

 

Vi samlar inte in information som kan identifiera dig som person utan ditt medgivande. All information som kan komma att samlas om dig tillkommer i samband med syfte att få svar på produkter, lägga en beställning, begära offert eller registrera dig som kund hos oss.

 

Exempel på vilka dessa uppgifter är (beroende på åtagande gentemot dig som kund): 

 

* För- och efternamn

* Titel

* Telefonnummer till din arbetsplats och mobiltelefon (arbetet)

* E-post adress (arbetet)

* Besöksadress till din arbetsplats

* Företagsnamn

* Organisationsnummer till företaget

Vid kreditupplysning i samband med inköp lämnas endast nödvändiga uppgifter till samarbetspartners inom det berörda området.

PM Eventradio kan lämna ut personuppgift till tredje part, som polis eller annan berörd myndighet, om:

 

* Det föreligger misstanke om brott eller utredning av brott

* Det finns beslut från myndighet med stöd av svensk lag som kräver utlämnande av uppgifter vilka PM Eventradio är skyldig att lämna ut

 

 OBS: Uppgifter som lämnas på internet kan aldrig garanteras fullständig sekretess och med anledning av detta kan PM Eventradio inte ta på sig ansvar för sekretessbrott/ missbruk av tredje part beroende av bristande tekniskt skydd från användare.

 

Cookies och uppgiftslagring

 

”Cookies” är informationsfiler som sparas i datorns hårddisk och avser att anpassa den besökta webbsidans information efter dina användningspreferenser. PM Eventradio använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur du använder vår webbplats. Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du konfigurerar din tillgång till internet efter dem.

 

Cookies används inte för att komma åt personlig information, sprida reklam eller virus, eller kunna utvärdera innehållet i dina filer. Genom anpassade inställningar i din webbläsare kan du förhindra lagringen av cookies. Vänligen notera att anpassade cookiesinställningar kan påverka hemsidors funktioner så att du kanske inte kan använda vissa funktioner i full utsträckning.

All elektronisk data som insamlas och sparas av oss är skyddade av beprövade leverantörer av molntjänster/ internettjänster och följer regelbundna säkerhetsrutiner. Vi följer bokföringslagen som gör det nödvändigt att spara vissa uppgifter även under viss nödvändig tid.

 

Rätt till ändring eller begäran av insamlade personuppgifter

 

Om du har lämnat personuppgifter till PM Eventradio på elektronisk väg och vill att dessa tas bort, kontakta oss på vår e-mail adress: pm@eventradio.se, eller skriv till oss: PM Eventradio, Åkarpsvägen 71-0, 231 91 Trelleborg. Du måste kunna identifiera dig, för att säkerställa att ingen information om dig kommer till obehöriga. Denna begäran tar inte bort information i andra databaser inom PM Eventradio som inte var berörda när informationen lämnades. Observera att uppgiftsborttagning/ ändring kan endast ske i mån av juridisk möjlighet.

 

Vår webbsida innehåller länkar till andra webbadresser som inte kontrolleras av oss. Dessa länkar tillhandahålls för att kunna ge dig utökad service och du märker genast när du lämnat vår sida. PM Eventradio tar inget ansvar för andra websidors hantering av cookies eller tillämpning av sekretessvillkor. Vi rekommenderar dig därför att läsa länkade websidors information och tillämpning av eventuella sekretessregler för mer information om respektive webbsidors sekretessvillkor.

 

Ändringar i Integritetspolicyn

 

PM Eventradio förbehåller sig rätten att ändra sekretesspolicyn i detta dokument efter behov och eget gottfinnande, samt enligt gällande lagar och förordningar. Vi kommer att meddela om väsentliga förändringar på startsidan av webbplatsen. Om du till följd av sådana förändringar, vill ändra hur PM Eventradio är tillåtet att använda dina personuppgifter, kan du göra det genom att uppdatera din personliga information till oss och sekretesspreferenser i din webbläsare. Du kommer att anses ha fått kännedom om, och kommer att bli föremål för, de ändringarna i vår Integritetspolicy genom din fortsatta användning av websidan (www.eventradio.se).

 

Integritetspolicy, PM Eventradio, version 1.2018.

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now