Användarvillkor

1. Inledning

 

PM Eventradio (refererat som ”vi”, ”vår”, ”oss”, ”webbsidans ägare”) äger och ansvarar för webbsidan www.eventradio.se, inklusive dess innehåll och information till våra besökare (refererat som ”dig”, ”din”, ”ditt”), vilka är subjekt för våra användningsvillkor och integritetspolicy, samt övriga relevanta regler gällande specifika delar eller moduler i denna webbsida.

 

2. Information i Webbsidan

 

PM Eventradio anstränger sig för att regelbundet uppdatera all information på denna webbsida. Dock kan varken PM Eventradio eller någon tredje part göra några utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda i lag, som vidimerar det skriftliga innehållets ordning, riktighet, fullständighet eller tillförlitlighet av information, åsikter samt all teknisk information, forskningsinformation, data och/ eller innehåll som finns på webbsidan och skall inte vara bundna på något sätt av information som finns publicerad på webbsidan.

 

Webbsidans ägare förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta utan förvarning, någon information eller funktion på denna webbsida. Ingen information skall tolkas som rådgivning och information ges endast i informationssyfte. Besökaren till denna webbplats förlitar sig på den tillgängliga informationen på egen risk. Om du hittar något fel eller brist på denna sida, vänligen kontakta oss, genom att e-posta eller använda vårt kontaktformulär, som finns tillgänglig på sidan ”Kontakta oss”.

 

3. Registrerade varumärken

 

De registrerade varumärken, namn, logotyper och dess bestämmelser (vanligtvis refererade som ”trademarks”, ”copyrights”) som visas i denna webbsida är registrerade och oregistrerade immateriell egendom som tillhör PM Eventradio, eller dess respektive trademarks ägare. Ingenting på denna webbsida ska tolkas som ett medgivande till licens eller rättighet att använda något varumärke utan föregående skriftliga tillstånd från lämplig ägare.

 

4. Externa länkar

 

Webbsidan innehåller externa länkar som är avsedda att erbjuda dig som kund extra information. Innehållet som länkas till är bortom PM Eventradios kontroll och tillsyn. Därmed är användningen av länkar och tolkning av dess informationsinnehåll helt på din egen risk. Vid användning av webbsidor som länkas av oss, bör du informera dig om respektive webbsidors sekretessvillkor eller användningsvillkor.

 

Ingen hypertextlänk till denna webbsida eller dess innehåll bör skapas i någon som helst webbsida kontrollerad av dig utan skriftlig medgivande från oss, PM Eventradio. Vänligen kontakta oss om du skulle vilja länka till PM Eventradio.

 

5. Offentliga forum och sociala medier

 

PM Eventradio ansvarar inte för något material (texter, kommentarer, inlägg, m.m.) som lämnas i allmänna forum av våra besökare (som omfattar andra webbsidors anslagstavlor, chattrum, inklusive sociala medier såsom Facebook, Twitter, m.m.), som hänvisar till innehållet i vår webbsida. Allt material (oavsett vilken besökare till webbsidan som lägger in det) varken stöds, revideras eller är godkänt av oss. Observera att vid spridning av egen skriftlig information och åsikter som nämner eller hänvisar till oss, ansvarar du för denna informationens och åsikters innehåll och verkan.

 

6. Användarens skyldigheter

 

Besökaren/ användaren av PM Eventradios webbplats får inte

6.1 Förtala, skymfa, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt vara rättighetskränkande för andra besökare av webbsidan, dess ansvariga eller tredje part;

6.2 Publicera, posta, distribuera eller sprida något nedsättande, obscent, oanständigt eller olagligt material eller information i webbsidan;

6.3 Posta eller ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada driften av webbsidan (www.eventradio.se) och/ eller tredje parts datasystem och/ eller nätverk;

6.4 Bryta mot någon upphovsrätt, rätt till immateriell egendom, varumärke, eller andra lagar tillämpliga i Sverige, EU eller andra internationella lagar för webbsidans ägare eller någon annan tredje part;

6.5 Skicka innehåll som innehåller reklam- eller marknadsföringsmaterial.Missbruk rapporteras och regleras enligt svensk lag.

 

7. Specifik användning

 

Härmed godkänner du våra användningsvillkor för denna webbsida och förbinder dig vidare att inte använda webbsidan för att skicka eller posta något meddelande eller material som är olagligt, trakasserande, ärekränkande, kränkande, oanständigt, hotande, skadligt, vulgärt, obscent, sexistisk, innehållande hets mot folkgrupp eller sexuell orientering, hädiskt, pornografiskt eller bryter mot gällande svensk lag.

 

Användare/ besökare som bryter mot dessa villkor kan göra sig skyldiga att ersätta webbsidans ägare mot eventuella förluster, skadestånd, skador eller kostnader av något slag som webbsidans ägare eller tredje part kan drabbas av som orsakas av eller kan hänföras till, vare sig direkt eller indirekt, till din användning av webbsidan för att skicka eller posta något sådant meddelande eller material.

 

8. Garanti

 

Webbsidans ägare lämnar inte ut några utfästelser, uttalanden eller garantier (vare sig uttryckliga eller underförstådda i lag) angående den information som finns på webbsidan, din eller ditt företags personliga information eller material och information som skickas via vårt system.

 

9. Ansvarsfriskrivning

 

PM Eventradio ansvarar inte och frånsäger sig allt ansvar för förluster, skador (direkta eller indirekta), personskada eller kostnad av något slag som kan drabba dig eller någon tredje part (inklusive ditt företag), som ett resultat av eller som kan hänföras direkt eller indirekt, till din tillgång och användning av webbsidan, samt all information som finns på webbsidan, din eller ditt företags information eller material och information som skickas via vårt system. Varken webbsidans ägare eller någon tredje part skall vara ansvariga på något sätt för dig eller någon annan person eller företag, för någon som helst förlust, ansvar, skador (vare sig direkta eller indirekta), personskada eller bekostnad av något slag som uppstår på grund av förseningar, felaktigheter, utelämnande av information, dataöverföring, samt för åtgärder som vidtas på grund av prestanda eller avbrott eller uppsägning därav.

 

10. Generella villkor

 

Denna webbsidas villkor utgör den enda dokumentation av avtalet mellan dig och webbplatsägare i samband med din användning av webbsidan. Varken du eller webbplatsägaren ska vara bundna av några underförstådda utfästelser, garantier, löften eller liknande publicerat här.

 

11. Ändringar i webbsidans innehåll

 

Ägaren av webbsidan kan när som helst ändra de ovan beskrivna villkoren. Genom att besöka vår sida, är du bunden till den aktuella versionen av våra Användarvillkor. Om inget annat anges, ersätts alla tidigare Användarvillkoren av den aktuella. Det är besökarens ansvar att ta del av dessa villkor vid varje besök.

 

12. Ogiltighet

 

Ovannämnda bestämmelser, trots det sättet på vilket de har skrivits och samlats, kan skiljas från varandra. Alla bestämmelser om relevanta villkor som ej kan genomföras i någon rättslig instans, på grund av ogiltighet, skall i sådan rättslig instans endast och enbart i den utsträckning som dessa inte kan genomföras, behandlas som pro non scripto och övriga bestämmelser och riktlinjer i villkoren skall förbli i full kraft och effekt.

 

13. Tillämplig lag

 

Användarvillkoren skall regleras av och tolkas i enlighet med gällande svensk lag.

 

14. Kommentarer eller frågor

 

Vid frågor, vänligen kontakta oss.

 

Änvardarvillkor, PM Eventradio, version 1.2015.

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now